LISTA STRIJELACA Prve lige Federacije BiH
-
-
LINKOVI Nogometni savezi u BiH
NS/FS BiH
FS KS
NS TK
NS ZDK
NS PŽ-O
NS SBK/KSB
NS USK
NS HNK/Ž
UFSIKS
ŽNS ŽHB
UNSIZDK
FS RS

Druga liga FBiH


Uputstvo za rad delegata Druge lige FBiH


Na zajedničkom sastanku Komisije za takmičenje NS FBiH i komesara/ povjerenika takmičenja Druge lige FBiH doneseni su zaključci o obavezi obavljanja delegatske dužnosti na utakmicama Druge lige FBiH.

U cilju postizanja potpune regularnosti takmičenja u Drugoj ligi FBiH, zatim stavljanja u ravnopravan položaj svih klubova, a sve u skladu sa važećim propisima NS/FS BiH i NS FBiH Komisija za takmičenje NS FBiH utvrdila je sljedeće obaveze delegatske dužnosti na utakmicama Druge lige Federacije BiH, uz obavezu komesara/ povjerenika za takmičenje da naloži pravilno izvršavanje obaveze delegatske dužnosti na utakmicama Druge lige FBiH:

 

 

 

1.   Takmičarski organi, delegati i klubovi Druge lige FBiH obavezni su dosljedno primjenjivati Pravilnik o nogometnim takmičenjima NS/FS BiH, Propozicije takmičenja Druge lige FBiH, PNI, uputstva i odluke NS FBiH i NS/FS BiH;

 

2.   Delegat je obavezan, najkasnije 90 minuta prije početka susretan organizirati organizacioni sastanak- brifing na kojem su obavezni prisustvovati službena lica utakmice (suci), komesar za bezbjednost domaće ekipe, službeni predstavnici obje ekipe te pripadnik MUP-a. te voditi zabilješke i poduzeti sve mjere i radnje na uspješnoj organizaciji utakmice;

 

3.   Delegat utakmice je u koordinaciji sa komesarom bezbjednosti i pripadnicima MUP-a obavezan osigurati zaštitu svih službenih lica utakmice, kao i sve potrebne uslove za obavljanje službene dužnosti;

 

4.   Također, komesar za bezbjednost i redarska služba dužni su starati se o sigurnosti službenih lica, za vrijeme, u pauzi između dva poluvremena i nakon utakmice. Shodno navedenom komesar za bezbjednost kluba domaćina obavezan je onemugućiti ulazak drugih lica u prostoriju za sastavljanje zapisnika i u sudačke svlačionice. Delegat je obavezan u službenom zapisniku evidentirati svako kršenje navedenog, te svako ugrožavanje bezbjednosti aktera utakmice;

 

5.   Obzirom da je utvrđeno da neki klubovi zanematuju obaveze iz Propozicija takmičenja, delegat svake utakmice je dužan na brifingu izvršiti provjeru da li je klub domaćin iz prethodnog kola isplatio troškove službenih lica iz prethodnog kola, te dokaz o uplati priložiti uz zapisnik utakmice, a sve u skladu sa članom 43. Propozicija takmičenja Druge lige FBiH;

 

6.   Delegat je obavezan dosljedno primjenjivati odluke Izvršnog odbora NS FBiH o validnosti takmičarskih akreditacija:

a.    Na klupi kluba Druge lige FBiH mogu sjediti glavni trener sa validnom „PRO“ ili „A“ TAKMIČARSKOM trenerskom AKREDITACIJOM i pomoćni trener sa „B“ TAKMIČARSKOM trenerskom AKREDITACIJOM Centra za edukaciju NS/FS BiH kao dozvolom za rad za 2013. godinu.

b.    Na klupi kluba Druge lige FBiH mogu sjediti službene osobe sa takmičarskim akreditacijama za takmičarsku 2013/2014 godinu izdatu od strane NS FBiH.

 

7.   U roku od 24 sata po odigranoj utakmici ili najkasnije prvi radni dan do 11:00 sati, putem e-maila ili telefaxa u k/ž savez gdje je sjedište Druge lige poslati delegatski izvještaj, a u roku od 48 sati po odigranoj utakmici preporučenom poštom poslati originalni delegatski izvještaj. Delegat je dužan dostaviti dopusnki izvještaj u slučaju bilo kojeg incidenta na utakmici;

 

8.   Delegati su dužni u potpunosti poštivati odluku o Kodeksu ponašanja;

 

9.   U svakom delegatskom izvještaju u rubriku „eventualne primjedbe“ delegati su obavezni navesti:

 

a.    da li je postignuta potpuna regularnost utakmice i da li postoji sugestija za intervenciju takmičarskog organa

b.    da li je u potpunosti ispoštovan Kodeks ponašanja od svih aktera utakmice (od strane sudaca, delegata, klubova i drugih)

c.    da li je klub domaćin iz prethodne utakmice dostavio dokaz o izmirenju obaveza prema službenim licima

d.    da li su isplaćena službena lica nakon utakmice

e.    da li su realizirane odluke takmičarskog organa te IO NS FBiH (takmičarske akreditacije, prisustvo ljekara ili fizioterapeuta, aktivnost komesara za bezbjednost i dr.)

 

10.    U potpunosti primjenjivati i poštivati Propozicije takmičenja i odluke NS/FS BIH i NS FBiH.