LISTA STRIJELACA m:tel Prve lige Federacije BiH
Mahmutović Selmir
NK Tošk
11
Jaganjac Maid
NK Bratstvo
11
Dizdarević Dino
NK Tošk
9
Tatar Kerim
FK Goražde
8
LINKOVI Nogometni savezi u BiH
NS/FS BiH
FS KS
NS TK
NS ZDK
NS PŽ-O
NS SBK/KSB
NS USK
NS HNK/Ž
UFSIKS
ŽNS ŽHB
UNSIZDK
FS RS

Obavijest za suce i kantonalne/županijske saveze


Program polaganja ispita za zvanje Entitetski sudac


Komisija za suce i suđenje NS FBiH na sjednici održanoj 09.04.2014. godine, na osnovu Pravilnika o sucima i suđenju NS/FS BiH, donijela je odluku o polaganju ispita za zvanje Entitetskog suca.

Ispit za zvanje Entitetskog suca održat će se u srijedu 23.04.2014. godine u Sarajevu (hotel "Sunce" Vogošća) sa početkom u 12:00 sati.

 

Suci će za sticanje zvanja Entitetskog suca polagati teoretski dio ispita, prema članu 37. Pravilnika o sucima i suđenju NS/FS BiH. 

 

Teoretski dio ispita sastoji se iz pismenog i usmenog dijela provjeravanja kandidata iz Pravila nogometne igre, Propisa NS/FS BiH i Odluka Internacionalne Fudbalske Asocijacije BOARD‐a.

 

Pismeni dio ispita sastoji se iz: pismenog zadatka‐obrade zadane teme iz Pravila igre koja se radi jedan školski sat (45 minuta), te poznavanja PNI i Propisa NS/FS BiH I. F.A. BOARD‐a (45 minuta);

 

Usmeni dio ispita sastoji se iz provjere znanja iz Pravila nogometne igre, odluka I.F.A. BOARD‐a, Statuta i drugih propisa NS/FS BiH vezanih primjenom Pravila igre i suđenjem utakmica.

 

Istog dana, sa početkom u 16:00 sati održat će se svečana dodjela diplioma sucima koji su stekli zvanje Entitetski sudac.

 

PROGRAM POLAGANJA ISPITA ZA ZVANJE ENTITETSKI SUDAC