LISTA STRIJELACA Prve lige Federacije BiH
Jaganjac Maid
NK Bratstvo
2
Salihović Mirnes
FK Budućnost
2
LINKOVI Nogometni savezi u BiH
NS/FS BiH
FS KS
NS TK
NS ZDK
NS PŽ-O
NS SBK/KSB
NS USK
NS HNK/Ž
UFSIKS
ŽNS ŽHB
UNSIZDK
FS RS

Obavijest Komisije za suce i suđenje NS FBiH


Upozorenje sucima, instruktorima i posmatračima suđenja


Odjel za sudije i suđenje NS/FS BiH sačinio je sljedeće upozorenje sucima, posmatračima suđenja i instruktorima suđenja.

U zadnje vrijeme primjetan je angažman pojedinih sudaca, instruktora i posmatrača suđenja u klubovima na svim nivoima takmičenja. Prema članu 73. Pravilnika o sudijama i suđenju NS/FS BiH, decidno je navedeno kako i na koji način isti mogu biti angažovani u klubovima, s tim što je precizno definisano na kojem nivou se mogu angažovati i u kojoj funkciji. Takav angažman suprotan je odredbama Kodeksa ponašanja članova nogometne organizacije NS FBiH.

 

Ovim se šalje posljednje upozorenje svim članovima sudijske/sudačke organizacije, suci, instruktori i posmatrači suđenja koji budu postupali suprotno odredbama koje su prednje navedene, isti će u slučaju nastavka nedozvoljenih aktivnosti biti prijavljeni nadležnim organima, te će protiv njih biti pokrenut i disciplinski postupak u skladu sa Pravilnikom.

 

Član 73. Pravilnika o sudijama i suđenju NS/FS BiH

 

Sudac kao i instruktor suđenja angažovan u nogometnom klubu kao nogometni radnik bilo profesionalno ili amaterski ne može vršiti funkciju na utakmicama svog i ostalih klubova u odnosnoj takmičarskoj kategoriji.

Sudac kao i instruktor suđenja koji vrši dužnost trenera može obavljati sudijsku dužnost za vrijeme dok je trener, u rangu takmičenja u kojem ne učestvuje klub u kojem obavlja funkciju trenera.

Aktivni igrači mogu polagati ispit za nogometnog suca, ali ne mogu suditi utakmice onih takmičarskih grupa u kojima se takmiče ekipe njegovog kluba.

U istom rangu takmičenja – ligi ne mogu se nalaziti sudija, posmatrač suđenja, član Komiteta za sudije, mentor, delegat koji su u bliskim rodbinskim vezama (krvna/tazbinska veza), a koje mogu imati uticaja na napredovanje ili zadržavanje na listi ostalog sudijskog kadra kao i na regularnost takmičenja.

 

Bliskim srodnicima u smislu prethodnog stava smatraju se :

 

  • -     Srodnici u prvoj liniji krvnog srodstva bez ograničenja,
  • -     Srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom,
  • -     Srodnici u prvom stepenu tazbinskog srodstva.