LISTA STRIJELACA m:tel Prve lige Federacije BiH
Mahmutović Selmir
NK Tošk
11
Jaganjac Maid
NK Bratstvo
11
Dizdarević Dino
NK Tošk
9
Tatar Kerim
FK Goražde
8
LINKOVI Nogometni savezi u BiH
NS/FS BiH
FS KS
NS TK
NS ZDK
NS PŽ-O
NS SBK/KSB
NS USK
NS HNK/Ž
UFSIKS
ŽNS ŽHB
UNSIZDK
FS RS

Zaključci Izvršnog odbora NS FBiH


Obavijest i uputstvo klubovima Prve lige Federacije BiH


Izvršni odbor Nogometnog saveza Federacije BiH na 19. sjednici održanoj 16.10.2014. godine razmatrao je izvještaje nadležnih komisija o dosadašnjem toku takmičenja u Prvoj ligi NS FBiH u sezoni 2014/2015, te su doneseni sljedeći zaključci:

Zaključeno je da su službene osobe NS FBiH za učinjene propuste u dosadašnjem toku takmičenja Prve lige NS FBiH u sezoni 2014/2015 sankcionirane u skladu sa važećim propisima NS FBiH i NS/FS BiH. S tim u vezi, nadležnim komisijama NS FBiH naloženo je da dosljedno primjenjuju važeće propise NS FBiH i NS/FS BiH vezano za obavljanje službene dužnosti delegata, posmatrača suđenja i sudaca ali isto tako i postupanje i djelovanje klubova te odgovornih osoba klubova vezano za utakmice Prve lige NS FBiH i izvođenje cjelokupnog takmičenja.

 

Također je zaključeno da Izvršni odbor aktivno prati rad svih komisija uključenih u provođenje takmičenja i to sve u cilju postizanja potpune regularnosti te zaštite digniteta takmičenja i nogometnog rukovodstva.

 

Nakon sveobuhvatnog razmatranja svih izvještaja iz dosadašnjeg dijela takmičenja u Prvoj ligi NS Federacije BIH u sezoni 2014/2015, konstatirani su i određeni propusti koji se odnose na neizvršavanje dužnosti i obaveza koje proističu iz pravilnika a činili su ih klubovi i odgovorne osobe klubova Prve lige NS FBiH.

 

Imajući vidu prethodno navedeno, u namjeri da klubovi Prve lige NS FBiH pravovremeno poduzmu neophodne korake na podizanju kvaliteta organizacije utakmica i takmičenja na znatno višu razinu, odlučeno je da klubovi službeno budu upozoreni i upućeni na sljedeće:

 

1.     Shodno odredbama Kodeksa ponašanja nogometne organizacije i Disciplinskog pravilnika NS/FS BIH nije dozvoljeno i podliježe sankcioniranju svaki oblik vrijeđanja, klevetanja i iznošenje neistina o Savezu, takmičenju, nogometnim djelatnicima i dužnosnicima u printanim i elektronskim medijima te svim javnim mjestima.

 

2.     U slučaju pojavljivanja neutemeljenih negativnih izjava ili natpisa u medijima vezano za djelovanje Saveza, takmičenje ili rad odgovornih osoba Saveza a za koje postoji osnovana sumnja da su podstrekavane od kluba ili pojedinaca, odgovorne osobe iz kluba, od tog kluba ili odgovorne osobe kluba će se zahtijevati da u roku od 72 sata nedvosmisleno demantira izjavu ili natpis te se javno ogradi od istih.

 

3.     Nije dozvoljeno nakon utakmice davati uvrjedljive izjave za medije o sudijama i suđenju kao i radu ostalih službenih lica na način koji šteti ugledu i ličnom integritetu službenih lica, kako to propisuje Kodeks ponašanja članova nogometne organizacije.

 

4.     Upozoravaju se klubovi na ozbiljnu kontrolu i provjeru ulaska gledalaca na stadione, a vezano za unošenje pirotehničkih sredstava na stadione Prve lige, gdje su u dosadašnjem dijelu takmičenja uočeni propusti a klubovi za to podliježu sankcijama.

 

5.     Imajući u vidu sve prethodno navedeno, upozoravaju se klubovi Prve lige NS FBiH na dosljedno poštivanje odredaba Propozicija takmičenja Prve lige NS FBiH i drugih pravilnika, a posebno kada je u pitanju organizacija utakmica:

 

  • Obaveza pravovremenog dolaska kluba na utakmicu u mjesto odigravanja i na stadion,

 

  • Obaveza pravovremenog dolaska i prisustvovanja službenog predstavnika svakog kluba organizacijskom sastanku/brifingu,

 

  • Osiguranje od strane kluba domaćina da organizacijskom sastanku/brifingu prisustvuju sve službe potrebne za uspješnu organizaciju utakmice,

 

  • Obaveza osiguranja potrebne medicinske zaštite igrača (ljekar, fizioterapeut, vozilo hitne medicinske zaštite, nosila sa nosačima, neophodna medicinska oprema),

 

  • Obaveza osiguranja redarske službe, sa propisanim obaveznim brojem pripadnika zaštitarske agencije i komesarom sigurnosti sa važećom takmičarskom akreditacijom,

 

  • Obaveza osiguranja i prisustvovanja utakmici minimalno jednog trenera sa važećom „Pro“ ili „A“ trenerskom akreditacijom,

 

  • Obaveza prisustvovanja utakmici službenog predstavnika, ljekara i fizioteraputa sa važećom takmičarskom akreditacijom,

 

  • Ostale obaveze iz takmičenja.

 

Izvršni odbor NS FBiH izražava odlučno opredjeljenje da se takmičenje u ligama NS FBiH a posebno u Prvoj ligi kao najvišem stepenu takmičenja u NS Federacije BiH odvija isključivo u skladu sa propisima i pravilima NS FBiH i NS/FS BiH, te da će istrajati na aktivnostima postizanja potpune regularnosti uz neophodnost sankcioniranja svih onih koji svojim djelovanjem ili postupcima narušavaju ugled i dignitet takmičenja ili Saveza a što se odnosi na sve pojedince koji su uključeni u organiziranje i izvođenje takmičenja u Prvoj i ostalim ligama NS FBiH što je jedino moguće ostvariti uz punu saradnju i podršku svih klubova i aktera takmičenja.