LISTA STRIJELACA m:tel Prve lige Federacije BiH
Mahmutović Selmir
NK Tošk
11
Jaganjac Maid
NK Bratstvo
11
Dizdarević Dino
NK Tošk
9
Tatar Kerim
FK Goražde
8
LINKOVI Nogometni savezi u BiH
NS/FS BiH
FS KS
NS TK
NS ZDK
NS PŽ-O
NS SBK/KSB
NS USK
NS HNK/Ž
UFSIKS
ŽNS ŽHB
UNSIZDK
FS RS

Futsal takmičenje NS FBiH


Počinje takmičenje u Prvoj i Drugoj futsal ligi FBiH


Nogometni savez Federacije BiH, kao i svih prethodnih godina, u takmičarskoj sezoni 2014/2015 organizira Ligu malog nogometa.

Prvu ligu FBiH čini osam klubova i to: MNK  „BANOVIĆI“, MNK  „BILJ MAR” Nova Bila, MNK „BUBA MARA“ Cazin, MNK  „GALAKTIKOSI“  Visoko, MNK „MOSTARSKE KIŠE” Mostar, MNK  „SOFIĆ“  Buturović Polje, MNK „VEGA MIX“ Živinice i MNK “VJEKOSLAV ARAPOVIĆ“ Mostar.

 

U Drugoj futsal ligi FBiH igra šest klubova i to: MNK „JOKER“ Novi Travnik, MNK „KAKANJ“, MNK „KLANAC“ Brčko, MNK „MAESTRAL“ Jajce, MNK „SALINES“ Tuzla i MNK „SAMIRČE“ Visoko.

 

U cilju kvalitetnog izvođenja futsal takmičenja za takmičarsku 2014/2015 u skladu sa važećim odlukama Izvršnog odbora NS FBiH, pravovremeno su poduzete aktivnosti u pripremi, organiziranju i izvođenju futsal takmičenja u NS Federacije BIH

 

  Svi kantonalni/županijski savezi mjesec dana prije žrijebanja takmičarskih brojeva zaprimili su obavijest o mogućnosti prijave novoformiranih klubova za takmičenje u futsal ligi FBiH. Također, klubovi koji su se natjecali u Prvoj futsal ligi FBiH u prethodnoj takmičarskoj sezoni bili su obavezni u pismenom obliku dostaviti potvrdu učešća u futsal takmičenju.

   

   Održana je redovna sjednica Komisije za mali nogomet NS FBiH, na kojoj su razmatrane prijave klubova i kantonalnih/županijskih nogometnih saveza, te su doneseni sljedeći zaključci:

    
   Zaključeno je da je došlo do znatne ekspanzije i razvoja futsala na prostoru Federacije BiH, a potvrda toga je šest novoformiranih klubova. Na osnovu broja prijavljenih klubova u Prvoj i Drugoj futsal ligi FBiH, te na osnovu broja klubova u Premijer ligi BiH, konstatirano je da u stalnim natjecanjima NS/FS BiH i NS FBiH učestvuje 23 futsal kluba iz Federacije BiH.

    

   Uvažavajući plasman iz prethodne takmičarske sezone, kao i godine takmičenja u futsal ligama Federacije BiH Komisija je donijela odluku o formiranju Prve i Druge futsal lige FBiH.

   -   Komisija je zaključila da klubovi koji se više sezona natječu u futsal ligama FBiH treba da imaju prednost kod utvrđivanja klubova Prve odnosno Druge futsal lige FBiH.

   -   Prvu futsal ligu FBiH sačinjavaju klubovi koji su u prethodnoj takmičarskoj sezoni ostvarili plasman, te klubovi koji se više sezona takmiče u malonogometnim ligama FBiH.

   -   Drugu futsal ligu FBiH sačinjavaju novoformirani klubovi, te klubovi koji su u pismenom obliku potvrdili da žele igrati Drugu futsal ligu.

   -   Komisija je sačinila prijedlog Propozicija i kalendara natjecanja Prve i Druge futsal lige FBiH koje je dostavila Izvršnom odboru NS FBiH na usvajanje.

   -   Utvrđeno je da se Prva i Druga futsal liga FBiH, po principu svih nogometnih liga u organizaciji NS FBiH, administrativno vodi kroz COMET informacioni sistem što će omogućiti transparentnost i informiranost o malonogometnom natjecanju.

    

   Izvršni odbor NS Federacije BiH na sjednici održanoj 16.10.2014. godine, razmatrajući pitanja iz futsal natjecanja donio je sljedeće odluke:

   -   Odluka o listi delegata Prve i Druge futsal lige FBiH

   -   Odluka o Propozicijama natjecanja Prve i Druge futsal lige FBiH

   -   Odluka o kalendaru natjecanja Prve i Druge futsal lige FBiH

   -   Odluka o imenovanju takmičarskih organa Prve i Druge futsal lige FBiH

   -   Odluka o kotizaciji za takmičenje klubova Prve i Druge futsal lige FBiH

    

   Na osnovu svega navedenog, Nogometni savez Federacije BiH svim klubovima Prve i Druge lige FBiH dostavio je navedene odluke, poziv na žrijebanje takmičarskih brojeva i edukacione seminare/akreditiranje službenih osoba i trenera, kao i obaveze koje proizilaze iz takmičenja.

    

   Žrijebanje takmičarskih brojeva izvršeno je 30.10.2014. godine u hotelu „Sunce“ u Vogošći, nakon čega su takmičarski organi Prve i Druge futsal lige FBiH održali sastanak sa predstavnicima klubova te akreditiranje službenih predstavnika, ljekara i fizioterapeuta. Utvrđeno je da svi klubovi nisu prisustvovali akreditiranju te nisu ispunili uvjete za dobijanje takmičarskih akreditacija.

    

   Svi predstavnici klubova upoznati su sa obavezama klubova, kao i Propozicijama natjecanja, a kao radni materijal dostavljene su Propozicije takmičenja, kalendar takmičenja, amandmani na Pravila futsal igre, dok je prečišćeni tekst „Pravila futsal igre“ objavljen na službenom portalu www.nsfbih.ba.

    

   o   Komisija za suce i suđenje NS Federacije BiH, na osnovu dostavljenih pismenih prijava sudaca Prve lige FBiH i kantonalnih/županijskih nogometnih saveza, sačinila je listu sudaca Prve i Druge futsal lige FBiH koji BiH koji imaju želju, potrebno znanje, iskustvo i afinitet u suđenju utakmica futsala, te koji će svojim znanjem i iskustvom pomoći razvoju futsal takmičenja u FBiH.

    

   Edukativni seminar za delegate i suce, na koji su pozvani i službeni predstavnici klubova, održan je u saradnji sa Odjelom za takmičenje i suđenje NS/FS BiH sa stručnim temama „Amandmani na pravila Futsal igre“ i „Postavljanje i pozicioniranje sudaca“. Seminaru je prisustvovalo 35 sudaca kao i 16 delegata Prve i Druge futsal lige FBiH.

    

   o   Svi delegati i suci prošli su kvalitetnu obuku za obavljanje službene dužnosti, kao i obuku za rad u COMET informacionom sistemu, te putem e-maila dobili sav potreban materijal i uputstva za uspješno obavljanje dužnosti na utakmicama Prve i Druge futsal lige FBiH.

    

   o   Omogućeno je predstavnicima klubova Prve i Druge futsal lige FBiH prisustvo edukativnom seminaru iz poznavanja Pravila futsal igre i Amandmana na pravila futsal igre.

    

   Shodno odluci Izvršnog odbora NS Federacije BiH i važećim pravilnicima utvrđeno je kako su klubovi Prve i Druge futsal lige FBiH obavezni na svim prvenstvenim i Kup utakmicama prijaviti u zapisnik minimalno jednog trenera sa odgovarajućom takmičarskom akreditacijom, koji će za vrijeme utakmice obavljati dužnost u tehničkom prostoru. Shodno tome, NS Federacije BiH 02.11.2014. godine organizirao je seminar- akreditiranje trenera Prve i Druge futsal lige FBiH sa stručnim predavačima Centra za edukaciju kadrova NS/FS BiH.

    

   Uvidom u evidenciju utvrđeno je kako svi klubovi nisu prisustvovali navedenim seminarima/akreditiranjima, te nisu stekli uvjete za dobijanje odgovarajućih takmičarskih akreditacija. S tim u vezi, NS FBiH će organizirati ponovni seminar/akreditiranje za sve službene predstavnike, ljekare, fizioterapeute i trenere koji će se održati u četvrtak 06.11.2014. godine u prostorijama NS FBiH sa početkom u 13:00 sati.

    

   Prvo kolo Prve futsal lige FBiH igra se 08/09.11.2014. dok se prvo kolo Druge futsal lige igra 15/16.11.2014. godine.

    

   Pozivaju se svi klubovi Prve i Druge futsal lige FBiH na striktno poštivanje Propozicija i odluka nadležnih organa, a sve u cilju nesmetanog odvijanja natjecanja Prve i Druge futsal lige FBiH i postizanja potpune regularnosti takmičenja.