LISTA STRIJELACA Prve lige Federacije BiH
-
-
LINKOVI Nogometni savezi u BiH
NS/FS BiH
FS KS
NS TK
NS ZDK
NS PŽ-O
NS SBK/KSB
NS USK
NS HNK/Ž
UFSIKS
ŽNS ŽHB
UNSIZDK
FS RS

Futsal liga FBiH


Obaveze klubova futsal lige FBiH


Komesar za takmičenje Prve i Druge futsal lige FBiH razmatrao je pitanje obaveza klubova Prve i Druge futsal lige FBiH koje proizilaze iz takmičenja. Zaključeno je da se klubovi upozore na obaveze, koje su obavezni izvršiti prije starta sezone 2014/2015 i odigravanja utakmice prvog kola.

1.    Klubovi su dužni:

 

- Izvršiti uplatu kotizacije i pretplate za bilten i disciplinskih mjera (prema odluci DK NS FBiH);

 

- Provjeriti da li su u registracionom savezu, u COMET sistem upisani svi igrači kluba;

 

- Izvršiti ljekarske preglede prema važećim propisima i upisati ih u - igračku legitimaciju svakog igrača;

 

- Domaći klub je dužan da osigura odgovarajuću dežurnu redarsku službu sa dovoljnim brojem redara vidljivo obilježenih, voditelja osiguranja te prisustvo pripadnika MUP-a, licenciranog ljekara i dežurno vozilo hitne pomoći sa vozačem;

 

2. Ukoliko klubovi ne prilože dokaz o uplati kotizacije i dugovanja po disciplinskim mjerama u cijelosti, delegat neće dozvoliti da se utakmica odigra, o čemu će odmah obavijestiti Sekretarijat NS FBiH. Suspenzija se odnosi i na dugovanja prema službenim licima iz prethodne takmičarske sezone.

 

3.  Na klupi kluba Prve i Druge futsal lige FBiH mogu sjediti treneri samo sa validnom takmičarskom akreditacijom Centra za edukaciju NS/FS BiH kao dozvolom za rad za 2014. godinu, te službeni predstavnik, ljekar i fizioterapeut sa takmičarskom akreditacijom izdatom od strane NS FBiH kao dozvolom za rad za takmičarsku 2014/2015 godinu.

 

4. Predstavnici klubova obavezni su dostaviti delegatu sastav ekipa sa ispravnim igračkim legitimacijama i akreditacijama službenih osoba, na posebno izrađenom obrascu, te ga dostaviti delegatu najkasnije 45 minuta prije početka utakmice.

 

5. Svaki spisak mora biti ovjeren i potpisan od strane zvaničnog predstavnika kluba.

 

6. Klub domaćin je obvezan na svim prvenstvenim i kup utakmicama osigurati liječničku službu i medicinskog radnika sa odgovarajućom medicinskom opremom, te imati prijavljeno adekvatno vozilo sa dežurnim vozačem u slučaju potrebe prijevoza do zdravstvene ustanove.

 

7.  Klub domaćin obavezan je utakmicu prijaviti nadležnoj policijskoj upravi i osigurati prisustvo pripadnika Policijske uprave sve dok se utakmica igra, te dok gostujući klub i službena lica utakmice bezbjedno ne napuste grad.

 

8.  Klub domaćin obvezan je kvalitetno snimiti kasetu utakmice Prve i Druge lige i neposredno po završetku utakmice kasetu u zapečaćenoj koverti, ovjerenoj klupskim pečatom, predati delegatu utakmice.

 

9.  Klub domaćin obavezan je pravovremeno isplatiti službena lica, a za neizvršavanje obaveza predviđena je automatska kazna.

 

10.  Klubovi su dužni poštivati i ostale obaveze iz propozicija takmičenja za Prvu i Drugu futsal ligu FBiH.