LISTA STRIJELACA m:tel Prve lige Federacije BiH
Mahmutović Selmir
NK Tošk
11
Jaganjac Maid
NK Bratstvo
11
Dizdarević Dino
NK Tošk
9
Tatar Kerim
FK Goražde
8
LINKOVI Nogometni savezi u BiH
NS/FS BiH
FS KS
NS TK
NS ZDK
NS PŽ-O
NS SBK/KSB
NS USK
NS HNK/Ž
UFSIKS
ŽNS ŽHB
UNSIZDK
FS RS

Futsal liga FBiH


Obaveze klubova Futsal lige FBiH


Komesar za takmičenje Prve i Druge futsal lige FBiH razmatrao je pitanje obaveza klubova Prve i Druge futsal lige FBiH koje proizilaze iz takmičenja koje se nastavlja: Prva futsal liga FBiH 24/25.01.2015. godine i Druga futsal liga FBiH 31.01./01.02.2015. godine. Zaključeno je da se klubovi upozore na obaveze, koje su obavezni izvršiti prije početka drugog dijela takmičarske sezone 2014/2015.

Svaki klub Prve i Druge futsal lige FBiH za sudjelovanje u natjecanju, pored ostalih, mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 

Klubovi su dužni:

 

 • Izvršiti upis članarine u kantonalnim /županijskim nogometnim savezima za 2015 godinu i izvršiti ljekarske preglede igrača prema važećim propisima i upisati ih u igračke legitimacije;

 

 

 • Izvršiti uplatu drugog dijela kotizacije u iznosu 600 KM za Prvu futsal ligu, odnosno 500 KM za Drugu futsal ligu FBiH;

 

 • Izvršiti uplatu po osnovu izrečenih disciplinskih mjera (žutih i crvenih kartona, te kazni);

 

 • Delegatu utakmice prvog kola drugog dijela sezone priložiti dokaz o uplati kotizacije i dugovanja po disciplinskim mjerama u cijelosti;

 

 • Ukoliko klubovi ne prilože dokaz o uplati kotizacije i dugovanja po disciplinskim mjerama u cijelosti, delegat neće dozvoliti da se utakmica odigra, o čemu će odmah obavijestiti Sekretarijat NS FBiH i komesara za takmičenje;

 

 • Domaći klub je dužan da osigura odgovarajuću dežurnu redarsku službu sa dovoljnim brojem redara vidljivo obilježenih, voditelja osiguranja te prisustvo pripadnika MUP-a, licenciranog ljekara i dežurno vozilo hitne pomoći sa vozačem;

 

 • U dvoranama klubova i za utakmice Prve i Druge lige FBiH, klub domaćin treba da obezbjedi:

 

      - Ispravan računar sa štampačem i ispravnom internet konekcijom za

         potrebe COMET informacionog sistema

 

      - Ispravna telefonska linija i faks

 

      - Mjesto za snimanje utakmice

 

 • Predstavnici klubova obavezni su dostaviti delegatu sastav ekipa sa ispravnim igračkim legitimacijama i akreditacijama službenih osoba, te ga dostaviti delegatu najkasnije 45 minuta prije početka utakmice. Svaki spisak mora biti ovjeren i potpisan od strane zvaničnog predstavnika kluba.

 

 • Klub domaćin obavezan je utakmicu prijaviti nadležnoj policijskoj upravi i osigurati prisustvo pripadnika Policijske uprave sve dok se utakmica igra, te dok gostujući klub i službena lica utakmice bezbjedno ne napuste grad;

 

 • Klub domaćin obvezan je kvalitetno snimiti kasetu utakmice Prve i Druge futsal lige i neposredno po završetku utakmice kasetu u zapečaćenoj koverti, ovjerenoj klupskim pečatom, predati delegatu utakmice;

 

 • Na klupi kluba Prve i Druge futsal lige FBiH mogu sjediti treneri samo sa validnom takmičarskom akreditacijom Centra za edukaciju NS/FS BiH kao dozvolom za rad, te službeni predstavnik, ljekar i fizioterapeut sa takmičarskom akreditacijom izdatom od strane NS FBiH kao dozvolom za rad za takmičarsku 2014/2015 godinu.

 

  • Klub domaćin obavezan je u Sekretarijat NS FBiH i protivničkom klubu u predviđenom roku dostaviti tačnu satnicu početka utakmice (četiri dana prije dana igranja utakmice)

   

  • Klub domaćin obavezan je pravovremeno isplatiti službena lica, a za neizvršavanje obaveza predviđena je automatska kazna.