LISTA STRIJELACA m:tel Prve lige Federacije BiH
Mahmutović Selmir
NK Tošk
11
Jaganjac Maid
NK Bratstvo
11
Dizdarević Dino
NK Tošk
9
Tatar Kerim
FK Goražde
8
LINKOVI Nogometni savezi u BiH
NS/FS BiH
FS KS
NS TK
NS ZDK
NS PŽ-O
NS SBK/KSB
NS USK
NS HNK/Ž
UFSIKS
ŽNS ŽHB
UNSIZDK
FS RS

Disciplinska komisija NS FBiH


Održana sjednica Disciplinske komisije NS FBiH


U prostorijama Nogometnog saveza Federacije BiH u Sarajevu u četvrtak 23.04.2015. godine, održana je sjednica Disciplinske komisije NS FBiH.

 

Disciplinska komisija Nogometnog saveza FBiH donijela je sljedeće odluke:

 

22. KOLO


FK „TURBINA“ Jablanica, zbog prekršaja iz člana 55. (propust u organizaciji) DP NS/FS BiH na utakmici 22. kola Prve lige FBiH: FK „Turbina “-NK „Gošk“, kažnjava se NOVČANOM KAZNOM OD 2000 (DVIJEHILJADE) KM.

 

 

 

 

Pokreće se disciplinski postupak sa suspenzijom do okončanja postupka shodno članu 112. DP NS/FS BiH protiv predsjednika FK „TURBINA“ ŠĆUK KEMALA, zbog prekršaja iz člana 54. (upotreba sile i prijetnje prema službenim licima) DP NS/FS BiH  na utakmici 22. kola Prve lige FBiH: FK „Turbina “-NK „Gošk“. Potrebno je da imenovani dostavi izjašnjenje na okolnosti iz prijave do 29.04.2015. godine.

 

Imenovani ne može obavljati nikakvu funkciju u bilo kojem organu kluba, udruženja i saveza na utakmicama i dr. niti zastupati klub ili organizaciju u bilo kojoj funkciji za vrijeme trajanja suspenzije.

 

 

Pokreće se disciplinski postupak sa suspenzijom do okončanja postupka shodno članu 112. DP NS/FS BiH protiv igrača FK „TURBINA“ ZAHIROVIĆ ADIJA, zbog prekršaja iz člana 49. (fizički napad na službeno lice) i člana 58. (prekid utakmice od strane igrača) DP NS/FS BiH na utakmici 22. kola Prve lige FBiH: FK „Turbina “-NK „Gošk“. Potrebno je da imenovani dostavi izjašnjenje na okolnosti iz prijave do 29.04.2015. godine.

 

Imenovani ne može igrati zvanične PRVENSTVENE I KUP utakmice niti obavljati bilo kakvu funkciju u nogometu za vrijeme trajanja suspenzije.

 

 

Pokreće se disciplinski postupak sa suspenzijom do okončanja postupka shodno članu 112. DP NS/FS BiH protiv igrača FK „TURBINA“ ŠĆUK ENESA, zbog prekršaja iz člana 49. (fizički napad na službeno lice) DP NS/FS BiH na utakmici 22. kola Prve lige FBiH: FK „Turbina “-NK „Gošk“. Potrebno je da imenovani dostavi izjašnjenje na okolnosti iz prijave do 29.04.2015. godine.

 

Imenovani ne može igrati zvanične PRVENSTVENE I KUP utakmice niti obavljati bilo kakvu funkciju u nogometu za vrijeme trajanja suspenzije.

 

 

Pokreće se disciplinski postupak sa suspenzijom do okončanja postupka shodno članu 112. DP NS/FS BiH protiv igrača FK „TURBINA“ MAKAN ADIJA, zbog prekršaja iz člana 49. (fizički napad na službeno lice)  DP NS/FS BiH na utakmici 22. kola Prve lige FBiH: FK „Turbina “-NK „Gošk“. Potrebno je da imenovani dostavi izjašnjenje na okolnosti iz prijave do 29.04.2015. godine.

 

Imenovani ne može igrati zvanične PRVENSTVENE I KUP utakmice niti obavljati bilo kakvu funkciju u nogometu za vrijeme trajanja suspenzije.

 

 

Pokreće se disciplinski postupak sa suspenzijom do okončanja postupka shodno članu 112. DP NS/FS BiH protiv igrača FK „TURBINA“ HUSREP ALDINA, zbog prekršaja iz člana 49. (fizički napad na službeno lice) DP NS/FS BiH na utakmici 22. kola Prve lige FBiH: FK „Turbina “-NK „Gošk“.Potrebno je da imenovani dostavi izjašnjenje na okolnosti iz prijave do 29.04.2015. godine.

 

Imenovani ne može igrati zvanične PRVENSTVENE I KUP utakmice niti obavljati bilo kakvu funkciju u nogometu za vrijeme trajanja suspenzije.

 

 

Pokreće se disciplinski postupak sa suspenzijom do okončanja postupka shodno članu 112. DP NS/FS BiH protiv igrača FK „TURBINA“ ČIŠIJA MERSUDINA, zbog prekršaja iz člana 47. (fizički napad na igrača) i člana 49. (fizički napad na službeno lice) DP NS/FS BiH na utakmici 22. kola Prve lige FBiH: FK „Turbina “-NK „Gošk“.Potrebno je da imenovani dostavi izjašnjenje na okolnosti iz prijave do 29.04.2015. godine.

 

Imenovani ne može igrati zvanične PRVENSTVENE I KUP utakmice niti obavljati bilo kakvu funkciju u nogometu za vrijeme trajanja suspenzije.

 

 

JUGO AMER, igrač FK „Turbina“ – Jablanica zbog prekršaja iz člana 44. DP NS/FS BiH na utakmici 22. kola Prve lige FBiH: FK „Turbina“ - NK „Gošk“, kažnjava se ZABRANOM IGRANJA 1 (JEDNE) PRVENSTVENE ili KUP UTAKMICE, računajući od 19.04.2015.

 

BUBALO IVAN, trener HNK „Branitelj“ – Mostar zbog prekršaja iz člana 44. DP NS/FS BiH a u vezi sa odlukom IO NS FBiH broj 100/15 od 25.02.2015. godine  na utakmici 22. kola Prve lige FBiH: HNK „Branitelj“ - NK „Bratstvo“, kažnjava se NOVČANOM KAZNOM OD 500 (PETSTOTINA) KM.

 

ČURGUZ ZORAN, glavni trener NK „Bratstvo“ – Gračanica zbog prekršaja iz člana 44. DP NS/FS BiH a u vezi sa odlukom IO NS FBiH broj 100/15 od 25.02.2015. godine  na utakmici 22. kola Prve lige FBiH: HNK „Branitelj“ - NK „Bratstvo“, kažnjava se NOVČANOM KAZNOM OD 500 (PETSTOTINA) KM.

 

MURTIĆ AMEL, igrač FK „Igman“ – Konjic zbog prekršaja iz člana 44. DP NS/FS BiH na utakmici 22. kola Prve lige FBiH: FK „Igman“ - FK „Mladost“, kažnjava se ZABRANOM IGRANJA 2 (DVIJE) PRVENSTVENE ili KUP UTAKMICE, računajući od 19.04.2015.

 

FK „IGMAN" Konjic, zbog prekršaja iz člana 55. (propust u organizaciji) DP NS/FS BiH a u vezi sa odredbama Propozicija takmičenja Prve lige FBiH na utakmici 22. kola Prve lige FBiH: FK „Igman “-FK „ Mladost“, kažnjava se NOVČANOM KAZNOM OD 1000 (HILJADU) KM.

 

21. KOLO


PETROVIĆ ANTE, igrač NK „Gošk“ – Gabela zbog prekršaja iz člana 44. DP NS/FS BiH na utakmici 21. kola Prve lige FBiH: NK „Gošk“ - NK „Metalleghe BSI“, kažnjava se ZABRANOM IGRANJA 1 (JEDNE) PRVENSTVENE ili KUP UTAKMICE, računajući od 13.04.2015.

 

PAPAZ PREDRAG, igrač NK „Metalleghe BSI“ – Jajce zbog prekršaja iz člana 44. DP NS/FS BiH na utakmici 21. kola Prve lige FBiH: NK „Gošk“ - NK „Metalleghe BSI“, kažnjava se ZABRANOM IGRANJA 1 (JEDNE) PRVENSTVENE ili KUP UTAKMICE, računajući od 13.04.2015.

 

VILA MUAMER, igrač FK „Turbina“ – Jablanica zbog prekršaja iz člana 44. DP NS/FS BiH na utakmici 21. kola Prve lige FBiH: HNK „Čapljina“ - FK „Turbina“, kažnjava se ZABRANOM IGRANJA 3 (TRI) PRVENSTVENE ili KUP UTAKMICE, računajući od 12.04.2015.

 

STAKIĆ DRAGOSLAV, igrač NK „Podgrmeč“ – Sanski Most zbog prekršaja iz člana 44. DP NS/FS BiH na utakmici 21. kola Prve lige FBiH: HNK „Orašje“ - NK „Podgrmeč“, kažnjava se ZABRANOM IGRANJA 1 (JEDNE) PRVENSTVENE ili KUP UTAKMICE, računajući od 12.04.2015.

 

FK „RADNIČKI" Lukavac, zbog prekršaja iz člana 55. (propust u organizaciji) i člana 56. (upotreba pirotehničkih sredstava) DP NS/FS BiH na utakmici 21. kola Prve lige FBiH: FK „Radnički“-FK „Igman“, kažnjava se NOVČANOM KAZNOM OD 500 (PETSTOTINA) KM.

 

 

20. KOLO


NK „GOŠK" Gabela, zbog prekršaja iz člana 68. (zanemarivanje obaveza) DP NS/FS BiH a u vezi sa članom 25. Propozicija takmičenja Prve lige FBiH na utakmici 20. kola Prve lige FBiH: NK „Gošk “-HNK „Čapljina“, kažnjava se NOVČANOM KAZNOM OD 1000 (HILJADU) KM.

 

SMOLJO FRANJO delegat Prve lige FBiH, zbog propusta u obavljanju službene dužnosti na utakmici 20. kola Prve lige FBiH: NK „Gošk “-HNK „Čapljina“, kažnjava se NOVČANOM KAZNOM OD 150 (STOTINUPEDESET) KM.

 

Prijava NK „METALLEGHE BSI“ Jajce, protiv delegata Prve lige FBiH Šaldić Sadika i posmatrača suđenja Prve lige FBiH Dervišbegović Besima koji su obavljali službenu dužnost na utakmici 20. kola Prve lige FBiH: NK „Metalleghe BSI“-FK „Igman“ odbacuje se kao NEOSNOVANA.

 

18. KOLO


FK „GORAŽDE" Goražde, zbog prekršaja iz člana 68. (zanemarivanje obaveza) DP NS/FS BiH a u vezi sa članom 25. Propozicija takmičenja Prve lige FBiH na utakmici 18. kola Prve lige FBiH: NK „Metalleghe BSI “- FK „Goražde“, kažnjava se NOVČANOM KAZNOM OD 1000 (HILJADU) KM.