LISTA STRIJELACA m:tel Prve lige Federacije BiH
Mahmutović Selmir
NK Tošk
11
Jaganjac Maid
NK Bratstvo
11
Dizdarević Dino
NK Tošk
9
Tatar Kerim
FK Goražde
8
LINKOVI Nogometni savezi u BiH
NS/FS BiH
FS KS
NS TK
NS ZDK
NS PŽ-O
NS SBK/KSB
NS USK
NS HNK/Ž
UFSIKS
ŽNS ŽHB
UNSIZDK
FS RS

Prva liga FBiH


Obaveze klubova i delegata Prve lige FBiH


Komisija za takmičenje Nogometnog saveza Federacije BiH na sjednici održanoj 15.05.2015. godine u Sarajevu, a na osnovu zaključaka Izvršnog odbora NS FBiH u cilju unaprijeđenja aspekta bezbjednosti na utakmicama i postizanja potpune regularnosti natjecanja Prve lige Federacije BiH donijela je zaključak da se svi klubovi i delegati Prve lige FBiH upozore na sve obaveze koje moraju striktno poštivati u nastavku sezone.

 • Obavezuju se svi klubovi na striktno poštivanje svih članova Propozicija takmičenja Prve lige, kao i drugih akata i propisa NS/FS BiH i NS/FS BiH;

 

 • Klubovi domaćini su sve utakmice obavezni organizirati u skladu sa Propozicijama i obezbijediti sve potrebne službe za nesmetano odigravanje utakmice;

 

 • Svi klubovi Prve lige FBiH obavezni su obratiti posebnu pozornost na bezbjednost svih aktera utakmice, igrača. službenih lica, službenih osoba klubova i drugih;

 

 • Klubovi su shodno ukazanoj potrebi u saradnji sa nadležnim MUP-om na utakmicama obavezni povećati broj pripadnika MUP-a, kao i broj pripadnika zaštitarske agencije te redarske službe;

 

 • Službeni predstavnik kluba domaćina i Komesar za bezbjednost obavezni su delegatu utakmice na posebnom obrascu dostavit spisak pripadnika zaštitarske agencije i spisak pripadnika redarske službe sa odgovornom osobom kao i njihove pozicije na terenu;

 

 • Klubovi domaćini obavezni su svim delegatima predočiti plan bezbjedosti i plan evakuacije, kao i obezbijediti kriznu sobu za rješavanje eventualnih kriznih situacija;

 

 • Gostujući klubovi obavezni su na teren za igru doći najkasnije 90 minuta prije početka utakmice i delegatu dostaviti nogometne iskaznice igrača koji tog dana nastupaju, kao i ovjeren i potpisan spisak igrača;

 

 • Predstavnici klubovi i službena lica utakmice dužni su u zakazano vrijeme prisustvovati organizacionom sastanku/brifingu, a klub domaćin obavezan je na brifingu osigurati prisustvo pripadnika nadležnog MUP-a i medicinske službe;

 

 • Delegat utakmice mora organizacioni sastanak održati na vrijeme (90. minuta prije početka utakmice) sa svim potrebnim službama (službeni predstavnici klubova, službena lica utakmice, Komesar bezbjednosti, pripadnici nadležnog MUP-a i medicinska služba) te istim predočiti sve vezano za nastupajuću utakmicu;

 

 • Boravak neovlaštenih službenih osoba na organizacionom sastanku je strogo zabranjen;

 

 • U tehničkom prostoru mogu se nalaziti samo službene osobe akreditirane od strane NS FBiH i NS/FS BiH sa vidno istaknutim akreditacijama;

 

 • U interesu što regularnijeg odvijanja završnog dijela natjecanja, tri posljednja kola igraju se istog dana u isto vrijeme, prema utvrđenom rasporedu takmičenja;

 

 • Klubovi i delegati dužni su poduzeti sve mjere kako bi prvo i drugo poluvrijeme utakmice počelo tačno na vrijeme i bez kašnjenja, kako je to propisano Propozicijama takmičenja;

 

 • Svi klubovi, bez obzira za značaj utakmice, su dužni nastupiti isključivo sa najboljim igračima koji su im na raspolaganju u tom trenutku, te poštivati odredbe fair-playa i Kodeksa ponašanja;

 

Komisija za takmičenje NS FBiH će u tom smislu pozorno pratiti preostali dio takmičenja, te u slučaju nepostupanja klubova sa gore navedenim i kršenja odredbi Propozicija i propisa protiv istih pokrenuti disciplinski postupak pred nadležnim organima, te će skladu sa  Propozicijama takmičenja i važećim odlukama NS FBiH poduzeti sve potrebne mjere i radnje da se postigne potpuna regularnost takmičenja.