LISTA STRIJELACA Prve lige Federacije BiH
-
-
LINKOVI Nogometni savezi u BiH
NS/FS BiH
FS KS
NS TK
NS ZDK
NS PŽ-O
NS SBK/KSB
NS USK
NS HNK/Ž
UFSIKS
ŽNS ŽHB
UNSIZDK
FS RS

Obavijest za klubove Prve lige FBiH


Seminar-akreditiranje za službene osobe klubova Prve lige FBiH


Nogometni savez Federacije BiH organizira seminar-akreditiranje za službene predstavnike, komesare bezbjednosti, ljekare i fizioterapeute klubova Prve lige Federacije BiH.

Seminar- akreditiranje službenih osoba klubova Prve lige Federacije BiH održat će se u SRIJEDU 03.08.2016. godine u Sarajevu (hotel "Sunce"  Vogošća) sa početkom u 15:00 sati. 

 

Seminaru su obavezni prisustvovati svi službeni predstavnici i komesari bezbjednosti klubova Prve lige FBiH, dok ljekari i fizioterapeuti nisu obavezni prisustvovati seminaru, ali su OBAVEZNI dostaviti popunjen upitnik sa osobnim podacima i OBAVEZNO dostaviti:

 

- kopiju diplome medicinske struke

- kopiju lične/osobne karte

- 2 male fotografije

- dokaz o uplati takse za takmičarsku akreditaciju

 

Također, uz popunjen upitnik, svi komesari bezbjednosti i službeni predstavnici OBAVEZNI su dostaviti:

 

- kopiju lične/osobne karte

- 2 male fotografije

- dokaz o uplati takse za takmičarsku akreditaciju

 

Svaki klub Prve lige FBiH dužan je licencirati najmanje po jednog službenog predstavnika, komesara za bezbjednost, ljekara i fizioterapeuta, a može licencirati i veći broj službenih osoba uz obavezu prisustvovanja seminaru za službene predstavnike i komesare bezbjednosti ili dostavljanje dokumentacije za ljekare i fizioterapeute.

 

Takmičarske akreditacije neće dobiti službeni predstavnici i komesari za bezbjednost koji ne prisustvuju seminaru, kao ni ljekari i fizioterapeuti koji ne dostave traženu dokumentaciju, kao i službene osobe koje su odlukama disciplinskog organa kažnjeni zabranom obavljanja službene dužnosti. Klubovi će osiguranjem takmičarske akreditacije za službene predstavnike, komesare za bezbjednost, ljekare i fizoterapeute ispuniti jedan od uvjeta za takmičenje u Prvoj ligi FBiH za takmičarsku sezonu 2016/2017.

 

Također, seminaru-akreditiranju mogu prisustvovati službene osobe klubova Druge lige FBiH – grupa „Sjever“, „Centar, „Zapad“ i „Jug“, koji ne posjeduju validne takmičarske akreditacije i klubovi koji su iz kantonalnih/županijskih liga ostvarili plasman u Drugu ligu za sezonu 2016/2017 a nisu bili u mogućnosti da prethodno osiguraju validne takmičarske akreditacije službenih osoba.

 

-Taksa za takmičarsku akreditaciju službenih osoba klubova Prve lige FBiH-80,00 KM.

-Taksa za takmičarsku akreditaciju službenih osoba klubova Druge lige FBiH-60,00 KM.

 

 

PROGRAM SEMINARA-AKREDITIRANJA ZA SLUŽBENE PREDSTAVNIKE

 

PROGRAM SEMINARA-AKREDITIRANJA ZA KOMESARE BEZBJEDNOSTI

 

UPITNICI ZA KLUBOVE PRVE LIGE FBiH

 

UPITNICI ZA KLUBOVE DRUGE LIGE FBiH