LISTA STRIJELACA m:tel Prve lige Federacije BiH
Mahmutović Selmir
NK Tošk
11
Jaganjac Maid
NK Bratstvo
11
Dizdarević Dino
NK Tošk
9
Tatar Kerim
FK Goražde
9
LINKOVI Nogometni savezi u BiH
NS/FS BiH
FS KS
NS TK
NS ZDK
NS PŽ-O
NS SBK/KSB
NS USK
NS HNK/Ž
UFSIKS
ŽNS ŽHB
UNSIZDK
FS RS

Prva futsal liga FBiH


Obaveze delegata Prve futsal lige FBiH


Prvenstvo Prve futsal lige FBiH nastavlja se odigravanjem utakmica 6. kola koje su na rasporedu 28/29.01.2017. godine, a NS FBiH izvršio je sve potrebne pripreme za nastavak takmičenja u sezoni 2016/2017.

Klubovima su blagovremeno dostavljeni svi materijali kao i informacije vezano za nastavak takmičenja a upozoreni su i sa svim obavezama koje proizilaze iz takmičenja u Prvoj futsal ligi FBiH.

 

Imajući u vidu navedeno, delegati su obavezni na utakmicama 6. kola Prve futsal lige FBiH u sezoni 2016/2017 izvršiti provjeru ispunjavanja uvjeta za nastavak takmičenja.

 

Delegati su obavezni doći u dvoranu 60 minuta prije vremena određenog za početak utakmice, osigurati sve uvjete iz Propozicija takmičenja Prve futsal lige FBiH za odigravanje utakmice, te izvršiti uvid u sljedeće:

 

 

 

 

Delegati su pred utakmicu 6. kola Prve futsal lige FBiH dužni:

 

 • Delegat utakmice 6. kola proljetnog dijela sezone Prve futsal lige FBiH, obavezan je provjeriti dokaz o uplati drugog dijela kotizacije i uplati dugovanja po osnovu izrečenih disciplinskih mjera u cijelosti;

 

 • Ukoliko klubovi ne prilože dokaz o uplati kotizacije i dugovanja po disciplinskim mjerama u cijelosti, delegat neće dozvoliti da se utakmica odigra, o čemu će odmah obavijestiti Sekretarijat NS FBiH i komesara za takmičenje;

 

 

Delegati su pred utakmice Prve futsal lige FBiH u sezoni 2016/2017 dužni:

 

 • Izvršiti uvid u ljekarske preglede igrača koji prema važećim propisima trebaju biti upisani u igračke legitimacije (validnost ljekarskog pregleda je šest mjeseci);

 

 • Provjeriti upis članarine za igrače u kantonalnim/županijskim nogometnim savezima za 2017. godinu;

 

 • Delegat utakmice će izvršiti identifikaciju svih igrača, na način što će izvršiti usporedbu fotografije na igračkoj legitimaciji te ostale osobne podatke sa likom igrača;

 

 • Provjeriti da li se shodno odredbi člana 17. Propozicija takmičenja Prve futsal lige FBiH u sastavu prijavljenog tima Prve futsal lige nalaze namjanje dva (2) igrača mlađa od 21 godine života, koji moraju biti fizički prisutni na klupi za rezervne igrače u sportskoj opremi i upisani u zapisnik sa utakmice; 

 

 • Izvršiti provjeru da li je domaća ekipa osigurala:

 

       - Voditelja sigurnosti

       - Odgovarajuću dežurnu redarsku službu (dovoljan broj vidno obilježenih redara)

       - Prisustvo pripadnika MUP-a

       - Licenciranog ljekara

       - Dežurno vozilo hitne pomoći sa vozačem

 

 • Provjeriti da li je klub domaćin u dvorani obezbijedio:

 

      - Ispravan računar sa štampačem i ispravnom internet konekcijom za potrebe

        COMET informacionog sistema

      - Bezbijednu poziciju za snimanje utakmice

 

 • Upozoriti klubove domaćine da suobavezni na jarbole postaviti Državnu zastavu BiH i zastavu NS/FS BiH. Na jarbolima mogu biti entitetske zastave, zastave kantona/županija, klupske zastave i zastave fair- playa. Postavljanje drugih zastava nije dozvoljeno. Istaknute zastave moraju bitiistih dimenzija.

 

 • Upozoriti klubove da su obavezni dostaviti delegatu sastav ekipa sa ispravnim igračkim legitimacijama i akreditacijama službenih osoba, najkasnije 45 minuta prije početka utakmice. Svaki spisak mora biti ovjeren i potpisan od strane zvaničnog predstavnika kluba.

 

 • Upozoriti klub-domaćin da je obavezan osigurati prisustvo pripadnika Policijske uprave sve dok se utakmica igra, te dok gostujući klub i službena lica utakmice bezbijedno ne napuste grad;

 

 • Upozoriti klub-domaćin da je obavezan kvalitetno snimiti kasetu/DVD (sva dešavanja na terenu) utakmice Prve futsal lige FBiH i neposredno po završetku utakmice kasetu/DVD u zapečaćenoj koverti, ovjerenoj klupskim pečatom, predati delegatu utakmice;

 

 • Upozoriti klubove Prve futsal lige FBiH da na klupi mogu sjediti treneri samo sa validnom takmičarskom akreditacijom za takmičarsku 2017. godinu Centra za edukaciju NS/FS BiH kao dozvolom za rad;

 

 • Upozoriti klubove Prve futsal lige FBiH da na klupi mogu sjediti samo službeni predstavnik, ljekar i fizioterapeut sa takmičarskom akreditacijom izdatom od strane NS FBiH kao dozvolom za rad za takmičarsku 2016/2017 godinu;

 

 • Na klupi dozvoliti samo prisustvo igrača koji se nalaze u zapisniku utakmice, trenera, službenog predstavnika, ljekara i fizioterapeuta sa validnom takmičarskom akreditacijom;

 

 • Upozoriti klub-domaćin da je obavezan pravovremeno isplatiti službena lica, a za neizvršavanje obaveza predviđena je automatska kazna;

 

 • Upozoriti klubove da su dužni poštivati i ostale obaveze iz Propozicija takmičenja Prve futsal lige FBiH.

 

Delegat utakmice Prve futsal lige FBiH će na organizacionom sastanku izvršiti detaljnu provjeru svega naprijed navedenog, a u slučaju potrebe odmah će informirati komesara za takmičenje ili sekretara lige i sve detaljno opisati u dopunskom izvještaju o utakmici.

 

Delegat je ovo uputstvo obavezan isprintati i primijeniti na svakoj utakmici Prve futsal lige FBiH.