LISTA STRIJELACA m:tel Prve lige Federacije BiH
Jaganjac Maid
NK Bratstvo
11
Mahmutović Selmir
NK Vis Simm Bau
11
Dizdarević Dino
NK Vis Simm Bau
9
Tatar Kerim
FK Goražde
9
LINKOVI Nogometni savezi u BiH
NS/FS BiH
FS KS
NS TK
NS ZDK
NS PŽ-O
NS SBK/KSB
NS USK
NS HNK/Ž
UFSIKS
ŽNS ŽHB
UNSIZDK
FS RS

Prva futsal liga FBiH


Dodatno akreditovanje trenera Prve futsal lige FBiH


U organizaciji Nogometnog saveza Federacije BiH i Centra za edukaciju kadrova NS/FS BiH održan je seminar/akreditovanje trenera Prve futsal lige Federacije BiH grupa „Sjever“ i „Jug“ za 2018. godinu.

Svi treneri koji su prisustvovali seminaru/ akreditiranju dobili su važeće trenerske akreditacije kao dozvole za obavljanje trenerske dužnosti na utakmicama futsala u 2018. godini.

 

Shodno važećim odlukama Centra za edukaciju kadrova NS/FS BiH trenerima koji posjeduju Nacionalni certifikat za futsal izdata je trenerska takmičarska akreditacija do 31.12.2018. godine, te će ista važiti i u prvom dijelu naredne takmičarske sezone 2018/2019.

 

Treneri koji ne posjeduju Nacionalni certifikat za futsal dobili su privremenu takmičarsku akreditaciju koja važi do 07.03.2018. godine, te su ti treneri obavezni do 07.03.2018. godine upisati i završiti prvi modul kursa za sticanje Nacionalnog certifikata za futsal.

 

Trenerima koji nisu prisustvovali seminaru/akreditiranju trenera Prve futsal lige FBiH nisu izdate takmičarske akreditacije kao dozvole za rad za 2018. godinu, te isti neće moći obavljati trenersku dužnost na utakmicama Prve futsal lige FBiH.

 

S tim u vezi, svi treneri koji nisu prisustvovali akreditovanju trenera Prve futsal lige FBiH, mogu prisustvovati seminaru/akreditovanju trenera Premijer futsal lige BiH koji će se održati u subotu 03.02.2018. godine u hotelu „Park“ u Vogošći sa početkom u 11:00 sati.

 

Za dobijanje takmičarske akreditacije treneri su obavezni:

1. Prisustvovati seminaru-akreditiranju trenera 03.02.2018. godine

2. Dostaviti popunjen „Trenerski karton“ (koji Vam dostavljamo u prilogu)

3. Dostaviti dvije fotografije (dimenzija za ličnu/osobnu kartu)

4. Dostaviti uvjerenje o državljanstvu (kopiju lične karte ili kopiju pasoša)

5. Za strane državljane potrebna ja dozvola o radu izdata na teritoriji BiH od nadležnog organa

6. Izvršiti uplatu na žiro račun NS FBiH u iznosu od 50 KM za izdavanje takmičarske akreditacije

 

Takmičarska akreditacija predstavlja uslov za obavljanje trenerskog posla na utakmicama Prve futsal lige FBiH.