LISTA STRIJELACA Prve lige Federacije BiH
Mujkić Jasmin
NK Bratstvo
18
Salihović Mirnes
NK Slaven
15
Haračić Dženan
NK Metalleghe BSI
14
Poturalić Husein
FK Sloga
12
Vidović Antonio
HNK Orašje
12
LINKOVI Nogometni savezi u BiH
NS/FS BiH
FS KS
NS TK
NS ZDK
NS PŽ-O
NS SBK/KSB
NS USK
NS HNK/Ž
UFSIKS
ŽNS ŽHB
UNSIZDK
FS RS

Prva futsal liga FBiH


Dodatno akreditovanje trenera Prve futsal lige FBiH


U organizaciji Nogometnog saveza Federacije BiH i Centra za edukaciju kadrova NS/FS BiH održan je seminar/akreditovanje trenera Prve futsal lige Federacije BiH grupa „Sjever“ i „Jug“ za 2018. godinu.

Svi treneri koji su prisustvovali seminaru/ akreditiranju dobili su važeće trenerske akreditacije kao dozvole za obavljanje trenerske dužnosti na utakmicama futsala u 2018. godini.

 

Shodno važećim odlukama Centra za edukaciju kadrova NS/FS BiH trenerima koji posjeduju Nacionalni certifikat za futsal izdata je trenerska takmičarska akreditacija do 31.12.2018. godine, te će ista važiti i u prvom dijelu naredne takmičarske sezone 2018/2019.

 

Treneri koji ne posjeduju Nacionalni certifikat za futsal dobili su privremenu takmičarsku akreditaciju koja važi do 07.03.2018. godine, te su ti treneri obavezni do 07.03.2018. godine upisati i završiti prvi modul kursa za sticanje Nacionalnog certifikata za futsal.

 

Trenerima koji nisu prisustvovali seminaru/akreditiranju trenera Prve futsal lige FBiH nisu izdate takmičarske akreditacije kao dozvole za rad za 2018. godinu, te isti neće moći obavljati trenersku dužnost na utakmicama Prve futsal lige FBiH.

 

S tim u vezi, svi treneri koji nisu prisustvovali akreditovanju trenera Prve futsal lige FBiH, mogu prisustvovati seminaru/akreditovanju trenera Premijer futsal lige BiH koji će se održati u subotu 03.02.2018. godine u hotelu „Park“ u Vogošći sa početkom u 11:00 sati.

 

Za dobijanje takmičarske akreditacije treneri su obavezni:

1. Prisustvovati seminaru-akreditiranju trenera 03.02.2018. godine

2. Dostaviti popunjen „Trenerski karton“ (koji Vam dostavljamo u prilogu)

3. Dostaviti dvije fotografije (dimenzija za ličnu/osobnu kartu)

4. Dostaviti uvjerenje o državljanstvu (kopiju lične karte ili kopiju pasoša)

5. Za strane državljane potrebna ja dozvola o radu izdata na teritoriji BiH od nadležnog organa

6. Izvršiti uplatu na žiro račun NS FBiH u iznosu od 50 KM za izdavanje takmičarske akreditacije

 

Takmičarska akreditacija predstavlja uslov za obavljanje trenerskog posla na utakmicama Prve futsal lige FBiH.