LISTA STRIJELACA m:tel Prve lige Federacije BiH
Jaganjac Maid
NK Bratstvo
11
Mahmutović Selmir
NK Vis Simm Bau
11
Dizdarević Dino
NK Vis Simm Bau
9
Tatar Kerim
FK Goražde
9
LINKOVI Nogometni savezi u BiH
NS/FS BiH
FS KS
NS TK
NS ZDK
NS PŽ-O
NS SBK/KSB
NS USK
NS HNK/Ž
UFSIKS
ŽNS ŽHB
UNSIZDK
FS RS

Prva futsal liga FBiH


Obaveze klubova Prve futsal lige FBiH


Komisija za natjecanje Nogometnog saveza Federacije BiH na održanoj sjednici izvršila je detaljnu analizu dosadašnjeg dijela natjecanja Prve futsal lige Federacije Bosne i Hercegovine.

Na osnovu sveobuhvatne analize, Komisija je zakljucila da se svi klubovi Prve futsal lige Federacije BiH upozore da su obavezni:

 

- Klub domaćin, organizator javnog skupa, nadležan je za red i sigurnost prije, tokom i nakon utakmice i bit će pozvan na odgovornost zbog bilo kojeg incidenta;

 

- Klub domaćin, organizator javnog skupa, obavezan je blagovremeno izvršiti najavu kod nadležne policijske uprave/stanice, te osigurati prisustvo pripadnika MUP-a cijelim tokom utakmice neposrednim i blagovremenim kontaktom sa nadležnom policijskom upravom;

 

- Klub domaćin, organizator javnog skupa, obavezan je na svakoj utakmici osigurati prisustvo minimalno dva pripadnika profesionalne zaštitarske agencije, koji će se starati o sigurnosti službenih lica i igrača prije za vrijeme i nakon utakmice;

 

- Klub domaćin, organizator javnog skupa, obavezan je osigurati potreban broj pripadnika redarske službe;

 

- Klub domaćin mora se konsultovati sa organima nadležne Policijske uprave, kako bi se obezbijedile sve potrebne mjere koje se moraju poduzeti u interesu sigurnosti i bezbjednosti svih prisutnih u dvorani, te blagovremeno obezbijediti dovoljan broj policijskih snaga i pripadnika profesionalne zaštitarske agencije kako bi se suzbio svaki početak nasilja ili nereda utakmice u tribinskom prostoru ili ograđenom dijelu terena za igru, kao i u neposrednoj blizini dvorane.

 

- Svi klubovi trebaju uspostaviti usku saradnju sa vlastitim navijačima te blagovremeno kod kluba organizatora utakmice izvršiti najavu dolaska gostujućih navijača, kako bi isti shodno Propozicijama takmičenja nesmetano prisustvovali utakmici, te kako bi klub domaćin osigurao sve potrebne mjere za dolazak i smještaj gostujućih navijača.

 

- Klub domaćin, organizator javnog skupa, obavezan je na svim domaćim utakmicama obezbijediti akreditirano medicinsko osoblje (ljekara ili fizioterapeuta) sa odgovarajućom medicinskom opremom, te imati prijavljeno adekvatno vozilo sa dežurnim vozačem u slučaju potrebe prevoza do zdravstvene ustanove;

 

U slučaju nepoštivanja prethodno navedenog delegat neće dozvoliti da se utakmica odigra, a protiv kluba će biti pokrenut disciplinski postupak kod nadležnog disciplinskog organa.

 

Također, pozivaju se svi klubovi Prve futsal lige FBIH da prilikom istupanja u medijima, izdavanja službenih saopštenja te najave utakmica na društvenim mrežama u potpunosti poštuju Kodeks ponašanja, te da će za svako naredno neprimjereno istupanje u medijma Komisija za natjecanje NS FBiH podnijeti prijavu za pokretanje disciplinskog postupka.