LISTA STRIJELACA m:tel Prve lige Federacije BiH
Mahmutović Selmir
NK Tošk
11
Jaganjac Maid
NK Bratstvo
11
Dizdarević Dino
NK Tošk
9
Tatar Kerim
FK Goražde
8
LINKOVI Nogometni savezi u BiH
NS/FS BiH
FS KS
NS TK
NS ZDK
NS PŽ-O
NS SBK/KSB
NS USK
NS HNK/Ž
UFSIKS
ŽNS ŽHB
UNSIZDK
FS RS

Aktivnosti NS FBiH


Održana redovna sjednica Skupštine NS Federacije BiH


U Sarajevu je pod predsjedavanjem predsjednika NS FBiH Irfana Durića održana redovna sjednica Skupštine Nogometnog saveza Federacije Bisne i Hercegovine.

Nakon izbora radnih tijela Skupštine i usvajanja Dnevnog reda delegati Skupštine NS Federacije BiH jednoglasno su usvojili sljedeće odluke:

 

- Usvojen je izvještaj o radu NS FBiH;

 

- Usvojen je izvještaj o prihodima i rashodima NS FBiH;

 

- Usvojen je revizorski izvještaj nezavisne revizorske kuće;

 

- Usvojen je plan rada NS FBiH;

 

- Usvojen je plan prihoda i rashoda  NS FBiH; 

 

- Usvojen je prijedlog izmjena i dopuna Statuta NS FBiH i 

 

- Imenovan je novi saziv Izborne komisije NS FBiH. 

 

Skupština NS Federacije BiH održana je u potpunostinu skladu da odredbama Stauta NS FBiH, te uz poštivanje svih sanitarno-epidemioloških mjera.