LISTA STRIJELACA Prve lige Federacije BiH
-
-
LINKOVI Nogometni savezi u BiH
NS/FS BiH
FS KS
NS TK
NS ZDK
NS PŽ-O
NS SBK/KSB
NS USK
NS HNK/Ž
UFSIKS
ŽNS ŽHB
UNSIZDK
FS RS

Obavijest za klubove Prve lige NS FBiH


Obaveze klubova Prve lige NS FBiH pred nastavak prvenstva u takmičarskoj 2012/2013 godini


Shodno utvrđenom kalendaru takmičenja NS FBiH, drugi dio takmičenja u PRVOJ LIGI FBiH u sezoni 2012/2013 starta 09/10.03.2013. godine. Ovim putem Vas obavještavamo o neodložnim obavezama klubova Prve lige FBiH, koje je potrebno izvršiti prije odigravanja utakmica 16. kola a sve u skladu sa Propozicijama takmičenja i drugim odlukama IO NS FBiH.

U skladu sa navedenim obavezama, svi delegati utakmica 16. kola izvršite će provjeru izvršavanja obaveza od strane klubova na organizacionom sastanku-brifingu prije početka utakmice.

Klubovi su obavezni izvršiti sljedeće obaveze:

 

 

1.Izvršiti uplatu kotizacije i kazni po odluci Disciplinske komisije NS FBiH-

 Klubovi su obavezni na brifingu pred utakmicu delegatu dostaviti na uvid dokaz o uplati drugog dijela kotizacije  (5.000  KM).

Klubovi su obavezni odmah po uplati, dokaz u vidu kopije uplatnice dostaviti na službeni telefax NS FBiH 033/222-622, te ga dostaviti i delegatu prvog kola nastavka prvenstva.

Klubovi su obavezni izvršiti sve finansijske obaveze prema odlukama Disciplinske komisije i dokaz o uplati dostaviti u NS FBiH i delegatu prve utakmice nastavka prvenstva.

Delegati će pravovremeno iz NS FBiH na osobni e-mail dobiti evidenciju dugovanja.

 

2. Pripremiti za utakmice teren za igru i popratne objekate (svlačionice za timove i suce, prostoriju za delegata, zapisnik i brifing i dr.)

Delegat utakmice i suci će izvršiti detaljnu provjeru navedenog u skladu sa važećim propisima

 

3. Osigurati ispravan kompjuter sa štampačem i internet konekcijom radi sastavljanja zapisnika u COMET informacionom sistemu.

 

4.Osigurati validne takmičarske akreditacije/licence NS FBiH

Prema Propozicijama takmičenja, na klupama za rezervne igrače mogu se nalaziti samo osobe za validnim takmičarskim akreditacijama/licencama NS FBiH, što se odnosi na trenere, predstavnika kluba, ljekara, fizioteraputa i komesara za bezbjednost. Validna je odgovarajuća takmičarska akrditacija/licenca NS FBiH za takmičarsku 2012/2013 godinu.

Delegat će izvršiti provjeru validnosti i neće dozvoliti osobama koje ne posjeduju licencu boravak u tehničkom prostoru za vrijeme utakmice.

 

5. Osigurati validne TAKMIČARSKE AKREDITACIJE TRENERA za 2013. godinu.

Svi treneri za obavljanje dužnosti na utamicama Prve lige FBiH moraju posjedovati validnu takmičarsku akreditaciju trenera za 2013. godinu u skladu sa odredbama Propozicija takmičenja i odredbama Pravilnika o trenrima NS/FS BiH a izdaje je nakon odslušanog seminara Centar za udukaciju kadrova NS/FS BiH. UEFA licenca je uslov za dobijanje takmičarske akreditacije trenera.

 

6.Osigurati uslove za snimanje utakmice od strane ZAP agencije

Sve utakmice Prve lige FBiH snimaju ovlašteni snimatelji ZAP agencije-Mostar te je istima potrebno osigurati uslove za nesmetan rad, na propisanom mjstu zaštićenom od vremenskih nepogoda i publike. Snimatelj video zapis preko ZAP agencije dostavlja u NS FBiH.

 

7.Klub je obavezan izvršiti ljekarske preglede igrača i upisati ih u igračke legitimacije.

Ljekarski pregledi za igrače starije od 17 godina validni su (6) šest mjeseci, a za mlađe (4) četiri mjeseca. Igrač bez validnog ljekarskog pregleda ne može nastupiti, delegat će takvom igraču zabraniti nastup. Klub će snositi takmičarske i disciplinske posljedice prema važećim propisima NS FBiH i NS/FS BiH.

Shodno Pravilniku, ljekarski pregled se obavlja u nadležnoj zdravstveno sportskoj instituciji ili određenoj zdravstvenoj ustanovi.

 

8.Klub je obavezan za sve igrače posjedovati igračke legitimacije i izvršiti registraciju igrača kod nadležnog registracionog saveza.

Klub je obavezan u nadležnom kantonalnom/županijskom savezu izvršiti preregistraciju igrača i ovjeriti članarine igrača u igračkim legitimacijama za 2013. godinu.

 

9.Klub domaćin obavezan je osigurati prisustvo licenciranog ljekara ili fizioterapeuta.

Domaći tim dužan je osigurati medicinsku službu, a u protivnom podliježe automatskom sankcioniranju od strane Disciplinske komisije.

 

10.Bezbjednost svih aktera utakmice- KOMESAR ZA BEZBJEDNOST/OFICIR ZA SIGURNOST- obaveza kluba domaćina

Klub je obavezan imati licenciranog predstavnika kluba i komesara za bezbjednost. Komesar za bezbjednost/oficir za sigurnost i službeni predstavnik domaćeg tima dužni su da se staraju i odgovorni su za  bezbjednosti timova i službenih osoba. Klub domaćin dužan je osigurati redarsku službu i prisustvo pripadnika policije.

 

11. Klubovi su obavezni izvršiti i sve ostale obaveze predviđene Propozicijama takmičenja i odlukama NS FBiH.