LISTA STRIJELACA m:tel Prve lige Federacije BiH
Mahmutović Selmir
NK Tošk
11
Jaganjac Maid
NK Bratstvo
11
Dizdarević Dino
NK Tošk
9
Tatar Kerim
FK Goražde
8
LINKOVI Nogometni savezi u BiH
NS/FS BiH
FS KS
NS TK
NS ZDK
NS PŽ-O
NS SBK/KSB
NS USK
NS HNK/Ž
UFSIKS
ŽNS ŽHB
UNSIZDK
FS RS

Futsal liga FBiH


Prijave za učešće u futsal ligi FBiH za takmičarsku sezonu 2013/2014


Shodno zaključcima Komisije za mali nogomet, Futsal takmičenje u Federaciji BiH u takmičarskoj sezoni 2013/2014 odvijat će se kroz dva ranga takmičenja i to Prva liga Federacije BiH i Druga liga Federacije BiH.

Prvu Futsal ligu Federacije BiH popunjavaju klubovi koji su se prethodne takmičarske natjecali u futsal ligama Federacije BiH, a o čemu će odluku donijeti Izvršni odbor NS Federacije BiH.

 

Prvak Prve futsal lige FBiH na kraju takmičarske sezone 2013/2014 ulazi u Premijer futsal ligu BiH.

 

Drugu futsal ligu Federacije BiH sačinjavat će novoformirani klubovi, te klubovi koji su se prethodne sezone natjecali u futsal ligama Federacije BiH, a neće igrati u Prvoj futsal ligi FBiH.

 

Odluku o Propozicijama i kalendaru takmičenja, te klubovima donijet će Izvršni odbor NS FBiH na prijedlog Komisije za futsal, a u skladu sa odredbama Statuta NS FBiH.

 

U cilju pravovremene pripreme za početak  takmičenja, potrebno je da klubovi koji će učestvovati u takmičenju Prve i Druge  futsal lige FBiH, najkasnije do ponedjeljka 16.09.2013. godine, u Sekretarijat NS FBiH u pismenoj formi putem telefaxa 033/222-622 potvrde učešće za takmičarsku 2013/2013 godinu

 

Također, potrebno je da KANTONALNI/ŽUPANIJSKI SAVEZI u pismenom obliku u Sekretarijat NS FBiH putem telefaxa broj 033/222-622, izvrše prijavu novoformiranih klubova za učešće u futsal takmičenju Federacije BiH za takmičarsku 2013/2014 sezonu.

 

Prijavu za učešće u malonogometnom takmičenju FBiH kantonalni/županijski savezi trebaju dostaviti  najkasnije do ponedjeljka 16.09.2013. godine.

 

 

Shodno naprijed navedenom, klubovi koji u ostavljenom roku ne potvrde učešće, ili ne izvrše prijavu, neće se  moći takmičiti u futsal ligi Federacije BiH u takmičarskoj 2013/2014 godini.

 

Prijava kluba treba da  bude potpisana od strane predsjednika kluba i ovjerena  klupskim pečatom i obavezno da sadrži sljedeće podatke:

 

-naziv kluba,

-tačna adresa (ulica i poštanski broj),

-kontakt osoba sa brojem telefona,

-broj telefaxa,

-za nove klubove, podaci o registraciji kluba (rješenje o upisu u Registar udruženja).

 

Shodno odluci IO NS/FS BiH ljetni registracioni period za igrače futsala traje od 01.08. do 01.10.2013. godine.