Vijesti

Održana 25. sjednica Izvršnog odbora NS Federacije BiH

U Sarajevu je, 18.05.2023. godine, održana 25. sjednica Izvršnog odbora NS Federacije BiH pod predsjedavanjem predsjednika Dragana Solde.
Održana 25. sjednica Izvršnog odbora NS Federacije BiH

Izvršni odbor je, između ostalog, nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, jednoglasno usvojio izvještaje Komisije za takmičenje, Komisije za sudije i suđenje i Disciplinske komisije NS FBiH o radu u proteklom periodu, kao i informaciju o procesu licenciranja klubova m:tel Prve lige Federacije BiH za sezonu 2023/2024.

 

Pored toga, Izvršni odbor NS Federacije BiH je, na prijedlog Komisije za takmičenje NS FBiH, usvojio prijedlog kalendara takmičenja m:tel Prve lige FBiH i Druge lige FBiH za takmičarsku sezonu 2023/2024. Takmičarska sezona m:te Prve lige FBiH 2023/2024 počinje 12/13.08.2023. godine, dok će takmičenje u Drugoj ligi FBiH početi 19/20.08.2023. godine.

 

Također, Izvršni odbor NS FBiH je donio odluku o odigravanju turnira pretpionirskih prvaka kantonalnih/županijskih saveza, koji će se odigrati 14/15.06.2023. godine u Sarajevu, te odluku o turniru pionirskih reprezentacija kantonalnih/županijskih saveza koji će se također odigrati u Sarajevu od 21. do 23. juna 2023. godine uz tehničku organizaciju Fudbalskog saveza kantona Sarajevo. 

 

Izvršni odbor NS FBiH razmatrao je i odbio zahtjev MNK Buba Mara za zaštitu zakonitosti.