Vijesti

Zaključci sa 31. sjednice Izvršnog odbora NS Federacije BiH

U Sarajevu je dana 20.12.2023. godine održana redovna 31. sjednica Izvršnog odbora NS Federacije BiH pod predsjedavanjem Dragana Solde.
Zaključci sa 31. sjednice Izvršnog odbora NS Federacije BiH

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, Izvršni odbor NS Federacije BiH usvojio je izvještaje Komisije za takmičenje, Komisije za suce i suđenje te Disciplinske komisije NS FBiH o takmičenju Prve lige FBiH, Prve ženske lige FBiH, Prve futsal lige FBiH i Omladinske lige BiH. Usvojeni su i izvještaji komesara za takmičenje i suđenje te disciplinskih sudaca o takmičenju u Drugoj ligi Federacije BiH grupa Sjever, Centar, Zapad i Jug uz određene zaključke o poboljšanju navedenih takmičenja. 

 

Izvršni odbor NS Federacije BiH usvojio je novi Pravilnik o licenciranju klubova za učešće u takmičenju Prve lige Federacije BiH sa rokovima za dostavljanje dokumentacije, čime je zvanično i počeo proces licenciranja za narednu takmičarsku sezonu.

 

Pored toga usvojen je nacrt financijskog plana za 2024. godinu te su donesene odluke o privremenom finansiranju Saveza u 2024. godini kao i o postupku izbora nezavisnog revizora. 

 

Izvršni odbor NS Federacije BiH usvojio je odluku o pružanju pomoći klubovima Prve i Druge lige Federacije BiH te klubovima Prve ženske lige Federacije BiH.