Vijesti

Održan seminar za trenere klubova Prve lige Federacije BiH

U organizaciji Nogometnog saveza Federacije BiH i Centra za edukaciju kadrova NS/FS BiH održan je edukacioni seminar i registracija trenera klubova Prve lige Federacije BiH i klubova Omladinske lige BiH.

Predavanja na teme "Mentorstvo u klubovima u funkciji edukacije trenera u BiH", "Proces razvoja igrača - od Grassroots do profesionalnog igrača", "Trening komunikacije, donošenja odluka i izvršenja odluka u sistemu CDEF", "Integracija golmana u situacioni trening" i "Realistično treniranje" održali su predavači Centra za edukaciju kadrova NS/FS BiH Munir Talović, Emir Kurtić, Slaven Musa i Haris Alić.

 

Svi treneri koji su prisustvovali seminaru registrirani su u COMET informacionom sistemu za 2024. godinu.

 

Seminar za registraciju trenera Druge lige FBiH, Prve ženske lige FBiH te za trenera koji nisu prisustvovali prvom terminu, održat će se 25.02.2024. godine u Sarajevu.