Vijesti

Licenciranje klubova Druge lige FBiH

U prostorijama Nogometnog saveza Federacije BiH održan je seminar za klubove Druge lige Federacije BiH grupa Centar, Sjever, Zapad i Jug u sklopu vanredne primjene licenciranja za klubove Druge lige FBiH.

U sklopu vanredne primjene licenciranja klubova, shodno Pravilniku o licenciranju, aplikaciju za dobijanje licence za učešće u takmičenju Prve lige FBiH za takmičarsku sezonu 2024/2025 podnijeli su: FK Famos Hrasnica, NK Natron Maglaj (Druga liga FBiH Centar), FK Radnički Lukavac (Druga liga FBiH Sjever), NK Travnik, GNK Bratstvo Bosanska Krupa, NK Vitez, NK Romari Vitez (Druga liga FBiH Zapad), NK Ljubuški, NK Međugorje i HNK Brotnjo Čitluk (Druga liga FBiH Jug). 

 

Prisutnim klubovima date su smjernice u prikupljanju i dostavljanju dokumentacije, kao i obavezama koji klubovi moraju ispuniti u sklopu sportskog, infrastrukturnog, administrativnog, zakonskog i financijskog kriterijima do rokova određenih Pravilnikom o licenciranju klubova Prve lige FBiH.