Vijesti

Skupština NS FBiH prolongirana za 20. 06. 2012. godine

Obzirom da je zahtjevom FIFA-e i UEFA-e odlučeno o prolongiranju Skupštine NS/FS BiH iz razloga nove izmjene i dopune Statuta državnog Saveza, što zahtjeva formiranje mišljenja i stavova u NS Federacije BiH i kantonalnim/županijskim nogometnim savezima, Komitet za hitnost NS FBiH donio je odluku o prolongiranju Skupštine NS FBiH za 20.06.2012. godine.

Skupština NS FBiH prvobitno je bila zakazana za 31.05.2012. godine. Novi Statut NS/FS BiH sa izmjenama i dopunama dostavljen je svim kantonalnim/županijskim nogometnim savezima, koji su obavezni do 04.06.2012. godine dostaviti u NS FBiH komentare i stavove vezano za pitanje novog Statuta NS/FS BiH predloženog od strane FIFA-e i UEFA-e.