Vijesti

Odluke Disciplinske komisije

Disciplinska komisija Nogometnog saveza Federacije BiH, rješavajući disciplinske prekršaje na utakmicama od 21. do 25. kola Prve lige F BiH, dana 18.05.2012. godine, na osnovu člana 86. Disciplinskog pravilnika NS BiH donosi sljedeće odluke:

21. KOLO

SMOLJAN  DRAŽEN,  komesar za sigurnost  HNK «BRANITELJ» Mostar kažnjava se NOVČANOMKAZNOM  od 500 (PETSTO) KM.

23. KOLO

SELIMOVIĆ DINO,  igrač FK «KRAJINA» kažnjava se ZABRANOM IGRANJA 6 (ŠEST) PRVENSTVENIH ili KUP UTAKMICA, računajući od 29.04.2012. 
BEBANIĆ  EDIN,  igrač HNK «BRANITELJ» kažnjava se ZABRANOM IGRANJA 4 (ČETIRI) PRVENSTVENIH ili KUP UTAKMICA, računajući od 29.04.2012.

24. KOLO

JURKOVIĆ IVAN,  igrač HNK «ČAPLJINA» kažnjava se ZABRANOM IGRANJA 1 (JEDNE) PRVENSTVENE ili KUP UTAKMICE, računajući od 06.05.2012. 
ZUBAC DOMAGOJ,igrač HNK «ČAPLJINA»   kažnjava se NOVČANOM KAZNOM  od 500 (PETSTO) KMkoju je dužan na račun NS Federacije BiH uplatiti u roku od osam dana od danaprijema odluke.

25. KOLO

DIZDARIĆ BENJAMIN,  igrač FK «KRAJINA» kažnjava se ZABRANOM IGRANJA 6 (ŠEST) PRVENSTVENIH ili KUP UTAKMICA, računajući od 13.05.2012.
BEGIĆ  DAMIR,  igrač FK «RUDAR» Kakanj kažnjava se ZABRANOM IGRANJA  1 (JEDNE) PRVENSTVENE ili KUP UTAKMICE, računajući od 13.05.2012.