20.04.2012.
SFK prvak
ogometašice ŽNK SFK 2000 Sarajevo odbranile su titulu prvaka Ženske nogometne lige Federacije BiH.
20.04.2012.
Odluke Disciplinske komisije
Disciplinska komisija Nogometnog saveza Federacije BiH, rješavajući disciplinske prekršaje na utakmicama od 21. do 25. kola Prve lige F BiH, dana 18.05.2012. godine, na osnovu člana 86. Disciplinskog pravilnika NS BiH donosi sljedeće odluke:
20.02.2012.
NK Omladinac istupio iz Prve lige FBiH
Skupština NK Omladinac Mionica koja je održana 04.04.2012. godine donijela je odluku o istupanju NK Omladinac iz takmičenja Prve lige NS FBiH, o čemu je službeno od strane NK Omladinac obavješten NS FBiH i Komisija za takmičenje.
20.02.2012.
Skupština NS FBiH prolongirana za 20. 06. 2012. godine
Obzirom da je zahtjevom FIFA-e i UEFA-e odlučeno o prolongiranju Skupštine NS/FS BiH iz razloga nove izmjene i dopune Statuta državnog Saveza, što zahtjeva formiranje mišljenja i stavova u NS Federacije BiH i kantonalnim/županijskim nogometnim savezima, Komitet za hitnost NS FBiH donio je odluku o prolongiranju Skupštine NS FBiH za 20.06.2012. godine.
16.02.2012.
Prolongiran termin sastanka IO sa klubovima Prve lige
Novi termin sastanka 23.02.2012. godine u 12:00 sati u hotelu "Sunce" Vogošća.
16.02.2012.
Sastanak IO
Početak Prve lige FBiH 10.03.2012. godine.